5 problemów Twojego dotychczasowego rozwiązania onboardingowego

Onboarding to, innymi słowy, proces adaptacji nowego pracownika, który ma na celu wprowadzenie nowozatrudnionej osoby do organizacji w sposób, który zapewni jej jak najszybsze osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności. Jest to moment, w którym nowy pracownik poznaje swojego pracodawcę i weryfikuje czy to, co zostało mu obiecane w trakcie rekrutacji, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Onboarding […]