Zarządzanie konfliktem w zespole zdalnym

W każdej zbiorowości ludzkiej występuje konflikt – jest on zjawiskiem naturalnym. Łatwo jednak zapomnieć, że konflikty w pracy mogą zdarzyć się zawsze – i to nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Istotnym elementem skutecznego rozwiązywania konfliktów jest szybka i dokładna diagnoza problemu oraz dostosowanie odpowiednich narzędzi. Często mówiąc o konflikcie mamy na myśli coś, co ma […]