MS Excel – Sprawozdania finansowe i ich analiza

O czym jest kurs?

Kurs poświęcony jest tematowi sprawozdań finansowych.
Podczas szkolenia przedstawiane są skuteczne techniki tworzenia czytelnego bilansu zysków i strat.

Do kogo kurs jest skierowany?

Kurs przeznaczony jest dla:

  • menadżerów,

  • inwestorów i analityków,

  • liderów,

  • pracowników działów finansowych.

Czego się nauczysz?

  • Jak tworzyć czytelne sprawozdania finansowe,
  • Jak interpretować bilans zysków i strat,
  • Czym są modele DuPonta i Altmana,
  • Powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami arkusza kalkulacyjnego.

Co znajdziesz w kursie?

44 lekcje wideo
o długości 4h
(kurs podzielony jest na 3 części)

zadania
do samodzielnego wykonania,

Certyfikat zakończenia kursu Skillveo

Możesz go pobrać w formacie PDF, wydrukować lub udostępnić w inny sposób.

Możesz go automatycznie zaprezentować na profilu LinkedIn
w sekcji “Certyfikaty i licencje”,

Wypróbuj za darmo

Wypełnij i wyślij formularz, nasi eksperci
przygotują dla Ciebie dostęp do platformy Skillveo

Skillveo formularz

Etap 1 z 3

Mateusz Hauschild

Sylwetka trenera

Mateusz Hauschild to szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu kursów online z zakresu Excela.

To doświadczony ekspert, który posiada głęboką wiedzę na temat tego popularnego programu do analizy danych i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.

Zajmuje się nauczaniem uczestników praktycznych umiejętności i technik związanych z wykorzystaniem Excela w biznesie, finansach, księgowości i innych dziedzinach.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu Mateusz pomógł setkom uczestników zwiększyć swoje umiejętności w obszarze Excela, a także przynieść korzyści zarówno w ich życiu zawodowym, jak i osobistym.

MS Excel: sprawozdania finansowe i ich analiza - opis kursu

Kurs “MS Excel: Sprawozdania finansowe i ich analiza” to kompleksowy program szkoleniowy, który skupia się na naukę tworzenia i analizy sprawozdań finansowych za pomocą narzędzi dostępnych w programie Excel. Jest to doskonała propozycja dla profesjonalistów z obszaru finansów, księgowości, a także dla przedsiębiorców i menedżerów, którzy pragną lepiej zrozumieć i wykorzystać informacje finansowe w swojej działalności. Został stworzony tak, by każda osoba chcąca pogłębić swoją wiedzę mogła to zrobić.

Pomoc w tworzeniu sprawozdań finansowych

Podstawowym elementem analizy finansowej jest dokładne przygotowanie rachunku zysków i strat. W tego typu pliku można odnaleźć naprawdę wiele danych: wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności i wiele innych parametrów związanych z kontrolowaniem kondycji przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do samodzielnego przygotowania analizy finansowej zgodnej z najwyższymi standardami.

Czytelny rachunek zysków i strat

Kurs obejmuje szereg tematów, takich jak tworzenie bilansów, rachunków zysków i strat, analiza wskaźnikowa, budżetowanie, prognozowanie i wiele innych. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i formatowania sprawozdań finansowych, wykorzystania funkcji i formuł do analizy danych, tworzenia wykresów i grafik, oraz interpretacji i prezentacji wyników. Dzięki szkoleniu, przedstawienie takich danych jak zestawienie zmian w kapitale lub innych danych finansowych będzie proste i intuicyjne!

Raporty w ms excel

Kurs “Microsoft Excel – Sprawozdania finansowe i ich analiza” pozwoli uczestnikom podnieść swoje umiejętności w zakresie raportowania finansowego i dokładniejszej analizy danych, co przyczyni się do lepszego podejmowania decyzji biznesowych i osiągnięcia sukcesu w dziedzinie finansów. W ramach kursu poruszane są także zagadnienia wykorzystujące model Altmana lub DuPonta.

Skillveo - wygodne formy szkolenia

Ćwiczenia są kluczem efektywnej nauki. To właśnie dlatego Skillveo przygotowuje szkolenia oraz kursy, które przepełnione są ćwiczeniami. Każda lekcja ma podany konkretny przykład i zadanie, które kursant może wykorzystać w swojej codziennej pracy. Dzięki temu analiza finansowa, tworzenie sprawozdań finansowych oraz innych informacji na temat sytuacji finansowej danej organizacji stają się przyjemnymi i prostymi do wykonania zadaniami.

Kurs został przygotowany dla wszystkich, którzy chcą stworzyć skuteczny rachunek przepływów pieniężnych!

Obserwuj nas

Everuptive sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
ul. Fabryczna 1,
31-533 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 8.300 PLN,
KRS: 0000398401,
NIP: 6762449233,
REGON: 12241994800000

Skillveo © 2023 | Design and coding by Brandobry