Wspieraj swój dobrostan

O czym jest kurs? Kurs poświęcony jest wybranym zagadnieniom z obszaru psychologii pozytywnej wspierającej budowanie dobrostanu. Kurs przygotowany jest w formie mini – wykładów opartych na literaturze fachowej. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów, liderów, wszystkich pracowników zaangażowanych w rozwój osobisty. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/06/10.-Wspieraj-swoj-dobrostan.mp4 Czego się nauczysz? […]

Zarządzanie konfliktem

O czym jest kurs? Kurs poświęcony jest temu, jak skutecznie rozwiązywać konflikty w zespołach i organizacjach. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów: kurs idealnie sprawdzi się u osób, które zarządzają zespołami; specjalistów: specjalista uzyska wiedzę, która umożliwi mu aktywne uczestnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo […]

Zarządzanie w zmianie

O czym jest kurs? Kurs poświęcony jest temu, jak skutecznie wdrażać zmiany w zespołach i organizacjach. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów, liderów, wszystkich pracowników zaangażowanych w zmianę. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/06/9.-zarzadzanie-w-zmianie.mp4 Czego się nauczysz? Jak przebiega proces zmiany; Jakie zachowania w czasie wdrażania zmiany mogą wesprzeć skuteczność […]

Wprowadzenie zmiany

O czym jest kurs? Kurs omawia, w jaki sposób należy wdrażać zmiany tak, żeby zakończyły się one sukcesem. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżera: kurs skierowany jest przede wszystkim do osób zarządzających zmianą, które będą je planować, przeprowadzać i ewaluować; specjalisty: specjalista uzyska wiedzę, która umożliwi mu aktywne uczestnictwo i wsparcie procesu […]

Przywództwo

O czym jest kurs? Kurs poświęcony jest nowoczesnemu przywództwu i temu, jak budować i wspierać efektywne i zmotywowane osoby. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów, liderów, wszystkich pracowników potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/06/7.-Przywodztwo.mp4 Czego się nauczysz? Nad jakimi cechami warto pracować na stanowisku lidera, […]

Zarządzanie priorytetami

O czym jest kurs? Kurs jest poświęcony organizacji i doborze zadań, w taki sposób, aby zwiększyć swoją efektywność. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów, liderów, wszystkich pracowników potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/06/25.-zarzadzanie-priorytetami.mp4 Czego się nauczysz? Metody określania priorytetów zgodnie z zasadą ABC i matrycą […]

Budowanie nawyków

O czym jest kurs? Kurs poświęcony jest procesowi wdrażania nowych nawyków, technikom możliwym do zastosowania oraz mogącym pojawić się trudnościom. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów, liderów, specjalistów, wszystkich pracowników potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/05/6.budowanie-nawykow.mp4 Czego się nauczysz? Jak działa nawyk i dlaczego zmiana […]

Delegowanie

O czym jest kurs? Kurs poświęcony jest umiejętności delegowania zadań, jego zasadom i trudnościom. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów, liderów, wszystkich pracowników potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/05/5.-delegowanie.mp4 Czego się nauczysz? Poznasz teorie motywacji przydatne w podejmowaniu decyzji o sposobiemotywowania: teoria potrzeb D. McClelland, […]

Asertywność

O czym jest kurs? Kurs poświęcony umiejętności stosowania asertywnych komunikatów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób w organizacji, które potrzebują wsparcia w tym zakresie. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/05/4.-asertywnosc.mp4 Czego się nauczysz? Czym jest asertywność; Dlaczego asertywność bywa trudna; Co jest […]

Przekonania

O czym jest kurs? Kurs poświęcony jest umiejętności pracy z przekonaniami, ich rozpoznawaniu i zmianie. Do kogo kurs jest skierowany? Kurs przeznaczony jest dla: menadżerów, liderów, specjalistów, wszystkich pracowników potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Więcej o kursie Wypróbuj za darmo https://skillveo.com/wp-content/uploads/2023/05/3.-przekonania.mp4 Czego się nauczysz? Obserwacji przekonań oraz rozpoznawania ich roli – wspierającej lub ograniczającej; Jak […]