MS Excel – modelowanie finansowe

O czym jest kurs?

Kurs przedstawia, czym jest modelowanie finansowe. Obejmuje tworzenie modelu finansowego dla przedsiębiorstwa. Uczy analizy wyników, przygotowywania prognoz, a także analiz wrażliwości.

Do kogo kurs jest skierowany?

Kurs przeznaczony jest dla:

 •  Profesjonalistów finansowych,

 • Studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych,

 • Przedsiębiorców i właścicieli małych firm,

 • Osób zainteresowanych samorozwojem.

Czego się nauczysz?

 • Jak odpowiednio przygotować arkusz,
 • Uproszczonej prognozy RZiS,
 • Analizy wrażliwości,
 • Modelowania rozszerzonego,
 • Prognoz RPP.

Co znajdziesz w kursie?

28 lekcji wideo
o długości 4 h
(kurs podzielony jest na 3 części)

zadania
do samodzielnego wykonania,

Certyfikat zakończenia kursu Skillveo

Możesz go pobrać w formacie PDF, wydrukować lub udostępnić w inny sposób.

Możesz go automatycznie zaprezentować na profilu LinkedIn
w sekcji “Certyfikaty i licencje”,

Wypróbuj za darmo

Wypełnij i wyślij formularz, nasi eksperci
przygotują dla Ciebie dostęp do platformy Skillveo

Skillveo formularz

Etap 1 z 3

Mateusz Hauschild

Sylwetka trenera

Mateusz Hauschild to szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu kursów online z zakresu Excela.

To doświadczony ekspert, który posiada głęboką wiedzę na temat tego popularnego programu do analizy danych i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.

Zajmuje się nauczaniem uczestników praktycznych umiejętności i technik związanych z wykorzystaniem Excela w biznesie, finansach, księgowości i innych dziedzinach.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu Mateusz pomógł setkom uczestników zwiększyć swoje umiejętności w obszarze Excela, a także przynieść korzyści zarówno w ich życiu zawodowym, jak i osobistym.

MS Excel - modelowanie finansowe - opis kursu

Kurs “MS Excel – modelowanie finansowe” to zaawansowany program szkoleniowy, który ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami modelowania finansowego. Kurs zapewnia kompleksowe szkolenie dotyczące tworzenia modelu finansowego dla przedsiębiorstwa oraz umiejętności analizowania wyników, prognozowania przyszłych wyników i przeprowadzania analiz wrażliwości.

Jak przygotować się do tworzenia modeli finansowych?

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą dogłębną wiedzę na temat konstruowania modeli finansowych, które są niezbędne w celu zrozumienia i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Będą się uczyć, jak zbierać i analizować dane finansowe, jak identyfikować kluczowe wskaźniki finansowe oraz jak opracowywać odpowiednie modele, które odzwierciedlają rzeczywistość działalności firmy.

Dobrze przygotowany raport w MS Excel może pomóc w sprawdzeniu takich danych, jak okres zwrotu lub oceny inwestycji przedsiębiorstwa. Szkolenie z analizy finansowej pomoże przyspieszyć pracę oraz umożliwi sprawniejsze poruszanie się po całym dokumencie.

NPV, IRR i inne skomplikowane czynniki nie będą już wyzwaniem!

Analiza finansowa krok po kroku ze Skillveo

Jednym z głównych obszarów, na które skupia się ten kurs, jest umiejętność analizy wyników finansowych. Uczestnicy nauczą się interpretować i oceniać wyniki finansowe, zwracając uwagę na takie wskaźniki jak zysk netto, przychody, koszty operacyjne i inne istotne aspekty. Będą mieli możliwość praktycznego zastosowania swojej wiedzy, analizując rzeczywiste przypadki i korzystając z różnych narzędzi i technik.

W Skillveo stawiamy na praktykę, dlatego wszystko omawiane jest na bieżąco. Każdy uczestnik może sprawdzić zdobytą wiedzę dzięki dołączonym do kursu zadaniom. Są one do pobrania bezpośrednio w platformie.

Szkolenia Skillveo – zadania do samodzielnej realizacji na podstawie poszczególnych modułów

Wewnętrzna stopa zwrotu i inne raporty z wykorzystaniem MS Excel!

Kurs MS Excel zapewnia uczestnikom solidne podstawy i praktyczne umiejętności w zakresie analizowania finansowego i prognozowania. Dzięki tej wiedzy będą mogli podejmować lepiej poinformowane decyzje biznesowe, oceniać ryzyko finansowe i efektywnie.

W czasie szkolenia będą poruszane następujące tematy:

 • Przygotowanie arkusza: jak odpowiednio przygotować arkusz kalkulacyjny, aby stworzyć solidną podstawę dla raportu finansowego.
 • Uproszczona prognoza rachunku zysków i strat.
 • Analiza wrażliwości: metodologia analizy wrażliwości, która pozwala ocenić wpływ zmian w różnych czynnikach na wyniki finansowe.
 • Modelowanie rozszerzone.
 • Prognozy prognozowania ryzyka i potencjalnych niepowodzeń.

Szkolenie Skillveo - analiza finansowa

Uczestnicy nauczą się, jak ocenić wpływ różnych czynników na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Będą zdolni do przeprowadzania scenariuszy i symulacji, aby zrozumieć, jak zmienne takie jak ceny surowców, kursy walut czy zmiany w warunkach rynkowych mogą wpływać na rentowność i stabilność finansową firmy.

Sprawdź sam, co Skillveo przygotowało dla Ciebie!

Obserwuj nas

Everuptive sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
ul. Fabryczna 1,
31-533 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 8.300 PLN,
KRS: 0000398401,
NIP: 6762449233,
REGON: 12241994800000

Skillveo © 2023 | Design and coding by Brandobry