Zarządzanie w zmianie

O czym jest kurs?

Kurs poświęcony jest temu, jak skutecznie wdrażać zmiany w zespołach i organizacjach.

Do kogo kurs jest skierowany?

Kurs przeznaczony jest dla:

 • menadżerów,
 • liderów,
 • wszystkich pracowników zaangażowanych w zmianę.

Czego się nauczysz?

 • Jak przebiega proces zmiany;
 • Jakie zachowania w czasie wdrażania zmiany mogą wesprzeć skuteczność zespołu;
 • Jakie są etapy wdrażania zmiany w organizacji;
 • Jakie zachowania i aktywności mogą wesprzeć skuteczność wdrażania zmiany i zredukować towarzyszący temu stres

Co znajdziesz w kursie?

2 lekcje wideo
o długości 15 minut

3 plansze z zadaniami
do samodzielnego wykonania,

Test wiedzy
składający się z 18 pytań

które pozwolą Ci sprawdzić wiedzę
zdobytą w trakcie kursu,

Certyfikat zakończenia kursu Skillveo

Możesz go pobrać w formacie PDF, wydrukować lub udostępnić w inny sposób.

Możesz go automatycznie zaprezentować na profilu LinkedIn
w sekcji “Certyfikaty i licencje”,

Wypróbuj za darmo

Wypełnij i wyślij formularz, nasi eksperci
przygotują dla Ciebie dostęp do platformy Skillveo

Skillveo formularz

Etap 1 z 3

Anna Molenda

SPECJALIZACJE
Sprzedaż, zarządzanie priorytetami i zmianą, komunikacja, przywództwo, uważność.

Sylwetka trenera

Ponad 15 lat doświadczenia

 • Trenerka rozwoju i sprzedaży, Avon Cosmetics Polska; 13 lat,
 • Trenerka sprzedaży, TNT EXPRESS WORLDWIDE; 3 lata,
 • Ponad 10 000 zrealizowanych godzin szkoleniowych.


Wykształcenie

 • Uniwersytet Jagielloński,
  studia podyplomowe, Poradnictwo i pomoc
  psychologiczna;
 • Stowarzyszenie Trenerów Zarządzania MATRIK, Szkoła Trenerów;
 • Polski Instytut Mindfulness, Nauczycielka programu MBSR;
Zarządzanie w zmianie - opis kursu

Ten kurs jest skoncentrowany na omówieniu kompleksowego procesu wdrażania zmian, który prowadzi do ich pomyślnego zakończenia. Zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie zarządzać zmianami w organizacji i osiągnąć pożądane rezultaty. Omawia kluczowe etapy procesu zmiany i uczy technik radzenia sobie z nią w praktyce.

Etapy w procesie zmian w organizacji

Szkolenie zaznajamia z kluczowymi aspektami skutecznego wdrażania zmian w zespołach i organizacjach. Zajmuje się szerokim spektrum zagadnień, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w procesie zmiany i transformacji. Podczas kursu uczestnicy będą zgłębiać zrozumienie natury zmiany i jej wpływu na zespoły i organizacje. Będą eksplorować różne modele zmiany, a także najważniejsze teorie i ramy pracy dotyczące zmiany organizacyjnej.

Poszczególne etapy zmian organizacyjnych mają bezpośredni wpływ zarówno na kardę zarządzającą, jak i pracowników. To właśnie dlatego skuteczne wywieranie wpływu przez liderów jest tak istotne. Szkolenie ”Zarządzanie zmianą” od Skillveo umożliwi poruszanie się po nowej sytuacji i sprawne przejście do nowego porządku.

Zachowania i aktywności w procesie zmiany

Kurs skoncentruje się również na rozwijaniu umiejętności przywódczych niezbędnych do skutecznego wdrażania zmian. Uczestnicy będą uczyć się technik zarządzania zmianą, takich jak komunikacja, zaangażowanie interesariuszy, zarządzanie oporem i konfliktem. Będą również rozwijać umiejętności mobilizacji zespołu, budowania zaufania i współpracy, a także umiejętność radzenia sobie z trudnościami i adaptacji do zmieniającego się otoczenia.

Rola lidera w organizacji jest bardzo istotna. W końcu to on informuje o tym, że w danym dziale będą wprowadzane zmiany i modyfikacje. Powinien on umieć spojrzeć z różnych perspektyw na proces zmian i umieć je dostosować do zespołu czy innej grypy osób.

Co zrobić w sytuacji zmiany?

W ramach kursu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi narzędziami i technikami wspierającymi proces wdrażania zmiany. Będą zgłębiać metody planowania, monitorowania i oceny postępu. Omówione zostaną również techniki szkoleniowe i rozwojowe, które mogą być wykorzystane do wsparcia pracowników w procesie zmiany i adaptacji.

Pomoc we wdrażaniu zmian - kurs Skillveo

Kurs będzie także poświęcony aspektom psychologicznym i emocjonalnym związanym ze zmianą. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie ze stresem, oporem i niepewnością, zarówno u siebie, jak i u członków zespołu. Będą eksplorować techniki zarządzania emocjami, budowania motywacji i tworzenia kultury organizacyjnej, która wspiera cały proces.

Nie bój się zmian w firmie! Wybierz kurs z wprowadzania zmian i zarządzaj z głową dzięki Skillveo!

Obserwuj nas

Everuptive sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
ul. Fabryczna 1,
31-533 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 8.300 PLN,
KRS: 0000398401,
NIP: 6762449233,
REGON: 12241994800000

Skillveo © 2023 | Design and coding by Brandobry