Przeciwdziałanie mobbingowi

O czym jest kurs? Kurs jest o tym, jak zapobiegać mobbingowi oraz zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko, wolne od niepożądanych sytuacji. Jest dedykowany wszystkim osobom w organizacji wraz z liderami zespołów, aby wspierać ich w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu mobbingowi, edukować managerów i pracowników oraz jakie mogą być ich skutki dla firmy oraz zespołu. Uczestnicy tego szkolenia […]