Wprowadzenie zmiany

O czym jest kurs?

Kurs omawia, w jaki sposób należy wdrażać zmiany tak, żeby zakończyły się one sukcesem.

Do kogo kurs jest skierowany?

Kurs przeznaczony jest dla:

 • menadżera: kurs skierowany jest przede wszystkim do osób zarządzających zmianą, które będą je planować, przeprowadzać i ewaluować;
 • specjalisty: specjalista uzyska wiedzę, która umożliwi mu aktywne uczestnictwo i wsparcie procesu zmiany.

Czego się nauczysz?

 • Jak wygląda i z jakich etapów składa się proces wprowadzania zmiany;
 • Co to jest i z czym się wiąże cykl ‘’rozmrażania’’ i ‘’zamrażania’’;
 • Jak przeprowadzić poszczególne etapy wprowadzania zmiany.

Co znajdziesz w kursie?

2 lekcje wideo
o długości 15 minut

plansze z zadaniami
do samodzielnego wykonania,

Test wiedzy
składający się z 48 pytań

które pozwolą Ci sprawdzić wiedzę
zdobytą w trakcie kursu,

Certyfikat zakończenia kursu Skillveo

Możesz go pobrać w formacie PDF, wydrukować lub udostępnić w inny sposób.

Możesz go automatycznie zaprezentować na profilu LinkedIn
w sekcji “Certyfikaty i licencje”,

Wypróbuj za darmo

Wypełnij i wyślij formularz, nasi eksperci
przygotują dla Ciebie dostęp do platformy Skillveo

Skillveo formularz

Etap 1 z 3

Anna Molenda

SPECJALIZACJE
Sprzedaż, zarządzanie priorytetami i zmianą, komunikacja, przywództwo, uważność.

Sylwetka trenera

Ponad 15 lat doświadczenia

 • Trenerka rozwoju i sprzedaży, Avon Cosmetics Polska; 13 lat,
 • Trenerka sprzedaży, TNT EXPRESS WORLDWIDE; 3 lata,
 • Ponad 10 000 zrealizowanych godzin szkoleniowych.


Wykształcenie

 • Uniwersytet Jagielloński,
  studia podyplomowe, Poradnictwo i pomoc
  psychologiczna;
 • Stowarzyszenie Trenerów Zarządzania MATRIK, Szkoła Trenerów;
 • Polski Instytut Mindfulness, Nauczycielka programu MBSR;
Wprowadzanie zmiany - opis kursu

Szkolenie jest skoncentrowane na omówieniu kompleksowego procesu wdrażania zmian, który prowadzi do ich pomyślnego zakończenia. Zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie zarządzać zmianami w organizacji i osiągnąć pożądane rezultaty. Zawiera wskazówki, które można wykorzystać w procesie zarządzania zmianą.

Jak zarządzać i jakie narzędzia wybrać w sytuacji zmiany?

Podczas kursu uczestnicy będą zgłębiać różne etapy procesu wdrażania zmian. Rozpoczynając od analizy potrzeb i celów zmiany, będą uczyć się, jak precyzyjnie określić cele, zidentyfikować interesariuszy i ocenić wpływ zmiany na organizację. Następnie omówione zostaną strategie planowania i projektowania zmian, takie jak ustalenie priorytetów, opracowanie harmonogramu, alokacja zasobów i tworzenie planów komunikacji.

Zarządzanie zmianą to nie tylko spotkanie się z nową rzeczywistością. To przede wszystkim reakcje na zmiany i obserwowanie zachowań wobec zmian w organizacji. Rola lidera w całym procesie odgrywa tu kluczowe znaczenie, dlatego kurs ”Zarządzanie zmianą” przeznaczony jest głównie dla osób, które na co dzień zajmują się kontrolowaniem obowiązków pracowników.

Szkolenie Skillveo ''Zarządzanie zmianą''

Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie komunikować zmianę, angażować pracowników, zarządzać oporem i konfliktami, a także budować wsparcie dla zmiany w organizacji. Będą poznawać techniki motywacyjne, umiejętność zarządzania emocjami wśród pracowników i skuteczne strategie przekonywania.

Wiedza zgromadzona w kursie pozwoli przejść przez wszystkie etapy zmiany. Umiejętność radzenia sobie w zarządzaniu zmianą jest istotna zarówno w pracy z dużym zespołem, jak i tym, który składa się zaledwie z kilku osób.

Etapy w procesie zmiany

Kurs będzie również poświęcony praktycznym aspektom wdrażania zmian, takim jak tworzenie planów szkoleń i rozwoju pracowników, monitorowanie postępu zmiany i ocena wyników. Uczestnicy będą uczyć się, jak dostosowywać podejście w trakcie procesu wdrażania, aby skutecznie reagować na zmieniające się warunki i wyzwania.

Ponadto, kurs omówi znaczenie przywództwa w procesie wdrażania zmian. Uczestnicy będą zgłębiać różne style przywództwa i techniki mobilizacji zespołu do akceptacji i realizacji zmiany. Będą również uczyć się jak budować zaufanie, tworzyć kulturę wspierającą zmianę i inspirującą pracowników do działania.

Psychologia zmiany

Podczas kursu z wprowadzania zmiany uczestnicy skupią się na poznaniu najważniejszych czynników tzw. ”nowej rzeczywistości” w firmie. Dzięki ich znajomości, każdy krok w stronę zmiany nie będzie niczym strasznym! Program szkolenia został opracowany tak, by każdy mógł zapoznać się zarówno z teorią, jak i praktyką.

Nie bój się procesu zmiany w zespole! Weź udział w kursie od Skillveo i sięgnij po więcej!

Obserwuj nas

Everuptive sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
ul. Fabryczna 1,
31-533 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 8.300 PLN,
KRS: 0000398401,
NIP: 6762449233,
REGON: 12241994800000

Skillveo © 2023 | Design and coding by Brandobry